LACKERINGSVERKSTAD

GEHAB började lackera byggnationer och chassier 1987, detta som ett led i att förbättra kundservicen.  


I och med att vi integrerat lackeringen i produktionen får vi stora fördelar; tidsbesparingen för kunden blir uppemot 14 dagar och kvaliteten blir mycket högre, då chassi och påbyggnad lackeras var för sig. Eftersom alla ytor täcks med färg blir det betydligt svårare för rosten att komma åt metallen.

När påbyggnad och chassi kommer från produktion blästras påbyggnaden för att färgen skall fästa ordentligt, sedan lackeras påbyggnaden och chassiet. Därefter sker slutmonteringen.

Vi lackerar också hytter - allt efter kundens önskemål, även ränder, slingor och motiv.

Vid arbetet använder vi modern, effektiv och miljövänlig teknik, som exempelvis HVLP-pistoler, för att få så gott resultat och en så god arbetsmiljö som möjligt. Vi söker också kontinuerligt efter mer miljövänliga lacker och tillbehör. 

Under 2019 har vi investerat ca 5 miljoner på lackeringen, En ny blästerhall samt bytt ut en av ventilationsanläggningarna till en med bättre kapacitet. 

Vill du veta mer? 


 

Kontakta oss

Sköt om ditt nylackerade fordon!

Det behöver ca en (1) månad för att sluthärda.  Detta innebär att under första månaden efter leverans bör man inte använda starka avfettnings- eller rengöringsmedel (Använd endast vatten den första månaden!).