KVALITÉT & MILJÖ

Vi på GEHAB Kvalitetspåbyggaren AB har alltid jobbat med kvalitet och miljö i vår organisation. För att ytterligare fokusera på detta är vi certifierade enligt ISO 9001, vilket skedde den 26 september 1995, och enligt ISO 14001, där certifikatet överlämnades i samband med invigningen av tillbyggnad av verkstadslokalerna den 3 december 1998. Certifikaten är utfärdades av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP.


Vi har integrerat systemen med systematiskt arbetsmiljö arbete och CE-märkning och kallar vårt system för TQM (Total Quality Management).

Vi jobbar med att ständigt förbättra oss genom att se över våra rutiner kontinuerligt för att på så sätt kunna uppfylla våra kunders och våra egna kvalitets- och Miljö krav.

Verksamhetsplan

Reklamationsrapport

Intyg Kvalificerad Partner till Mercedes

 

Vill du veta mer? 


 

Kontakta oss